Centrum Edukacji Komputerowej

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o organizowanych przez naszą firmę kursach komputerowych? Zapisz się na nasz Newsletter!
ECDL Standard (PTI)

Celem kursu jest nauczenie kompleksowej obsługi i wykorzystania komputera oraz przygotowanie uczestnika szkolenia do zdania egzaminów z poszczególnych zagadnień (modułów) omawianych na kursie. Uczestnik szkolenia, który zaliczy wszystkie egzaminy otrzymuje specjalny certyfikat, który jest znanym i cenionym ogólnoeuropejskim dokumentem, potwierdzającym odpowiedni poziom kompetencji informatycznych.


Zakres tematyczny jest podzielony na 7 etapów (modułów):

1. Podstawy pracy z komputerem (B1)
2. Podstawy pracy w sieci (B2)
3. Przetwarzanie tekstów (B3)
4. Arkusze kalkulacyjne (B4)

5. Użytkowanie baz danych (S1)
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2)
7. Bezpieczeństwo IT (S3)

Czas trwania kursu: 150 godzin
Cena kursu: 1385,00 zł

Opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ECDL należy opłacić dodatkowo na konto PTI.
Więcej informacji o ECDL można znaleźć na stronie Polskiego Biura ECDL