Centrum Edukacji Komputerowej

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o organizowanych przez naszą firmę kursach komputerowych? Zapisz się na nasz Newsletter!


Program AutoCAD należy do grupy najpopularniejszych narzędzi służących do komputerowego opracowywania projektów technicznych (płaskich oraz przestrzennych). Program ten, ze względu na swoje bardzo duże możliwości, w sposób istotny ułatwia i przyspiesza prace projektowe. Ma to ogromne znaczenie przy ciągle rosnących wymaganiach odnośnie jakości i terminowości.

Kurs ma charakter kompleksowy - zakres tematyczny obejmuje zagadnienia projektowania 2D oraz 3D.

 


Ramowy program kursu:


1. Praca z interfejsem programu AutoCAD

 • ekran powitalny,
 • interfejs użytkownika (menu, narzędzia, kursory),
 • elementy obszaru roboczego (rysunku),
 • parametry środowiska (granice rysunku, jednostki rysunków, siatka punktów).


2. Modelowanie w przestrzeni 2D – obiekty płaskie

 • powiększanie i panoramowanie obrazu,
 • układy współrzędnych, współrzędne względne i bezwzględne,
 • siatka, skok, orto,
 • podstawowe elementy rysunku (linia, okrąg, łuk, elipsa, wielobok, obszar, prostokąt)
 • zastosowanie lokalizacji obiektów,
 • cechy obiektów, zmiana cech,
 • edycja obiektów (przesuwanie, kopiowanie, usuwanie, odbicie lustrzane, obracanie, skalowanie),
 • modyfikacja rysunków z użyciem węzłów i poleceń,
 • kreskowanie obiektów,
 • wymiarowanie,
 • wprowadzenie tekstu i jego edycja, tekst jednowierszowy i wielowierszowy,
 • praca na warstwach (ustawienia grubości linii, kolorystyki i nazwy),
 • grupy,
 • tworzenie i edycja bloków, bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów,
 • multilinie – tworzenie i edycja,
 • polilinie zamknięte,
 • wybór obiektu i warstwy,
 • rysunek prototypowy, wydruk,
 • praca z użyciem plików - obrazów rastrowych,
 • odnośniki zewnętrzne,
 • zarządzanie środowiskiem (AutoCAD Design),
 • praca grupowa – projektowanie  zespołowe,
 • praca na dużych rysunkach,
 • definiowanie i tworzenie własnych elementów interfejsu użytkownika.

3. Modelowanie w przestrzeni 3D – bryły i siatki

 • Rysowanie w przestrzeni (układy współrzędnych przestrzenne, oglądanie obiektów w przestrzeni, modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej, modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe  elementy bryłowe - sfera, kostka, walec, stożek, klin, graniastosłup, modelowanie bryłowe ACIS, modyfikacja cech brył, rozkładanie brył złożonych na obiekty podstawowe).
 • Zagadnienia modelowania trójwymiarowego (definiowanie punktów obserwacji, widok siatkowy i krawędziowy, widoki prostokątne i perspektywiczne, widoki dynamiczne. obrót dynamiczny, wykorzystanie rzutni, Lokalny Układ Współrzędnych a tworzenie złożonych obiektów 3D, przekroje brył, przypisywanie materiałów do obiektów, powierzchnie – przezroczystość obiektów, cieniowanie i ukrywanie linii niewidocznych, oświetlenie sceny trójwymiarowej, środowisko trójwymiarowe – tło, efekt mgły, głębia sceny, rendering 3D).

4. Przygotowanie przestrzeni papieru – wydruk i prezentacja projektów

 • wstawianie tabelek opisowych,
 • sterowanie rodzajami linii w obszarze papieru,
 • rzutnie w obszarze papieru,
 • wydruk i jego parametry: style i arkusze wydruku, menadżer wydruku.
Czas trwania kursu: 60 godzin

Cena kursu: 1200,00 zł