Centrum Edukacji Komputerowej

Dla nas jakość szkolenia jest najważniejsza

 • Oferowane kursy mają charakter kompleksowy - charakteryzują się dużą liczbą godzin, co pozwala nie tylko zapoznać się z podstawowymi, a także i z zaawansowanymi  funkcjami programu oraz nauczyć się w ich zastosowania wykonując wiele praktycznych ćwiczeń.

 • Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy-praktycy o zacięciu dydaktycznym.

 • Kursy są przeprowadzane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego, połączonego w sieć komputerową, ze stałym dostępem do Internetu.
  Każdy uczestnik kursu ma zapewnione własne stanowisko komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem.

 • Sale szkoleniowe wyposażone są w system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia, co zwiększa jakość i efektywność szkoleń.

 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały dydaktyczne
  oraz certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 • W okresie trwania kursu, poza godzinami zajęć,
  można bezpłatnie korzystać z komputerów i dostępu do Internetu.

 • W trakcie zajęć zapewniamy bezpłatny serwis kawowy.

 • Opłaty za kurs można rozłożyć na nieoprocentowane raty.

 • Osobom bezrobotnym udzielamy 10% zniżki na wszystkie kursy.