Centrum Edukacji Komputerowej

ECDL Logo


ECDL CORE

Celem kursu jest nauczenie kompleksowej obsługi i wykorzystania komputera oraz przygotowanie uczestnika szkolenia do zdania egzaminów z poszczególnych zagadnień (modułów) omawianych na kursie. Uczestnik szkolenia, który zaliczy wszystkie egzaminy otrzymuje specjalny certyfikat, który jest znanym i cenionym ogólnoeuropejskim dokumentem, potwierdzającym odpowiedni poziom kompetencji informatycznych.

Zakres tematyczny jest podzielony na 7 etapów (modułów):
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (teoria)
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami (MS Windows)
3. Przetwarzanie tekstów (MS Word)
4. Arkusze kalkulacyjne (MS Excel)
5. Użytkowanie baz danych (MS Access)
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna (MS PowerPoint)
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja Internet)


Opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ECDL należy opłacić dodatkowo na konto PTI.
Więcej informacji o ECDL można znaleźć na stronie Polskiego Biura ECDL