Centrum Edukacji Komputerowej

 

MS Access jest programem wchodzącym w skład pakietu biurowego MS Office i służy do tworzenia i zarządzania bazami danych. Narzędzie to pozwala użytkownikowi budować aplikacje dostosowane do własnych potrzeb (np. ewidencje pracowników, spisy towarów, kartoteki urzędowe, katalogi, bazy produktów itp.). Tak stworzone aplikacje mają tę wyższość nad "zamkniętymi" programami komercyjnymi, że bardzo dobrze odzwierciedlają specyficzny charakter potrzeb użytkownika oraz mogą być przez niego na bieżąco modyfikowane.

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z terminologią dotyczącą. relacyjnych baz danych oraz nabycie praktycznych umiejętności projektowania aplikacji bazodanowych (od projektu bazy, poprzez elementy aplikacji do administracji i prezentacji danych).

 

Ramowy program kursu:

1. Interfejs programu

 • obszar roboczy,
 • paski narzędzi (wstążki), ikony,
 • opcje programu.

2. Podstawowe zagadnienia związane z relacyjnymi bazami danych:

 • co to jest i jaka działa baza danych,
 • podstawowe pojęcia,
 • etapy projektowania baz danych,
 • analiza struktury wybranej bazy danych.

3. Praca z tabelami

 • tworzenie tabel: projektowanie tabeli, kodowanie projektu tabeli, określanie nazwy, typu i właściwości pól, ustawianie klucza podstawowego, zapisywanie tabeli,
 • wprowadzenie danych do tabel: korzystanie z masek wprowadzania, wybór formatu, zmiana kolejności pól, określanie typu pola łączącego tabele, zastosowanie odnośników, reguły poprawności, przeglądanie, zaznaczanie, modyfikowanie, dodawanie danych, wyszukiwanie danych,
 • ustanawianie relacji między tabelami,
 • sortowanie i filtrowanie danych.

4. Praca z formularzami

 • projektowanie formularza: korzystanie z Kreatora, wygląd formularza, właściwości formantu,
 • formularz z podformularzem: tworzenie podformularza, właściwości formularza głównego i podrzędnego,
 • formularz z kartą.

5. Raportowanie – tworzenie kwerend

 • rodzaje kwerend (wybierające, funkcjonalne)
 • projektowanie, uruchamianie i zmiana projektu kwerend,
 • kryteria wyboru danych,
 • grupowania i podsumowania.

6. Prezentacja danych – tworzenie raportów

 • przygotowywanie raportu,
 • formatowanie raportu, wyróżnianie danych,
 • przygotowanie raportu do wydruku,
 • dystrybucja danych raportu – zapis do innych formatów.

7. Tworzenie podstawowych elementów aplikacji bazodanowej (przyciski, formularz startowy)

8. Współpraca z innymi programami pakietu biurowego MS Office

9. Import i eksport danych

 • import danych z zewnętrznych źródeł (aplikacji, plików),
 • optymalizacja zaimportowanych danych,
 • eksport danych.

10. Praktyczne wykorzystanie poznanych możliwości programu do stworzenia kompleksowej bazy danych oraz jej administrowania.