Centrum Edukacji Komputerowej


MS PowerPoint
jest programem wchodzącym w skład pakietu biurowego MS Office i służy do przygotowywania komputerowych prezentacji multimedialnych. Podstawowym składnikiem prezentacji są slajdy, ale oprócz nich można przygotowywać także notatki dla prezentera, materiały dla uczestników oraz konspekt.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mogli w pełni samodzielnie zaprojektować prezentacje zawierające tekst, grafikę, animacje, filmy i dźwięk oraz inne obiekty połączone w slajdy.

 

Ramowy program kursu:

  • Interfejs programu
  • Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, cechy poprawnie zbudowanej prezentacji
  • Tworzenie i formatowanie wzorca slajdów
  • Wykorzystanie gotowych projektów (szablonów) prezentacji
  • Tworzenie i edycja slajdów – wstawianie i formatowanie elementów tekstowych, graficznych (zdjęcia, ilustracje), wykresów, tabel, diagramów, elementów SmartArt i multimediów (filmy, dźwięk)
  • Elementy pracy grupowej nad prezentacją: recenzja, komentarze, hiperłącza, notatki
  • Tworzenie animacji elementów slajdu oraz efektów przejścia między slajdami
  • Definiowanie parametrów pokazu automatycznego
  • Zasady prezentowania pokazu – przygotowanie prezentacji do pokazu: próba tempa i narracji
  • Przygotowanie materiałów prezentacyjnych: drukowanie materiałów informacyjnych dla słuchaczy, zapis slajdów jako plików graficznych. zapis prezentacji jako pliku wideo