Centrum Edukacji Komputerowej

Zajęcia praktyczne odbywają się w salach komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i dydaktyczny. Komputery połączone są w sieć ze stałym dostępem do Internetu. Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe oraz dostęp do drukarki i innego sprzętu specjalistycznego.

W salach komputerowych znajduje się od 12 do 16 stanowisk (+ 1 dla trenera).

Na wyposażeniu sal komputerowych znajduje się także system prezentacyjny zbudowany w oparciu o autorskie rozwiązanie w postaci dodatkowych monitorów ustawionych pomiędzy stanowiskami komputerowymi, na których wyświetlany jest obraz z komputera trenera. System prezentacyjny zwiększa efektywność szkoleń, a nasze rozwiązanie ma tę dodatkową zaletę, że obraz podglądu jest w zasięgu wzroku, tuż obok własnego stanowiska komputerowego.

Kursy komputerowe oraz egzaminy kończące się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu ECDL realizowane są w naszym certyfikowanym Laboratorium ECDL. które spełnia niezbędne wymogi zgodnie z oczekiwaniami Polskiego Biura ECDL

 

Certyfikat Laboratorium ECDL LogoSoft


Zajęcia teoretyczne (wykłady) odbywają się w salach szkoleniowych, które wyposażone są w prezentacyjny system multimedialny (ekran, rzutnik).

Szkolenia wyjazdowe, realizowane w siedzibie Zleceniodawcy, przeprowadzamy z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej (notebooki).Istnieje możliwość wynajęcia naszych sal szkoleniowych.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

 

Sala komputerowa 1
Sala komputerowa 2
Sala szkoleniowa 1
Sala szkoleniowa 2
 
 
Powered by Phoca Gallery