Centrum Edukacji Komputerowej


Szkolenie obejmuje poznanie ogólnej zasady działania komputera oraz jego szczegółowej budowy. Uczestnicy szkolenia zaznajamiają się z poszczególnymi podzespołami komputerowymi, poznają jak je dobierać i montować, a także jak instalować, konfigurować i wykorzystywać niezbędne oprogramowanie systemowe oraz narzędziowe. Dodatkowo poruszane są zagadnienia związane z lokalnymi sieciami komputerowymi.

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie dobrać, zmontować i skonfigurować zestaw komputerowy odpowiadający wybranym kryteriom, a w razie awarii - usunąć usterkę.

Kurs dedykowany jest również dla informatyków zakładowych, którzy w ten sposób m.in. poznają sposoby optymalizacji zakupów sprzętu komputerowego oraz jak sprawnie i optymalnie wykorzystywać dostępny sprzęt w firmie, aby przy niewielkich kosztach, stale go unowocześniać.


Ramowy program kursu:

1. Budowa komputera

 • działanie i budowa ogólna komputera,
 • architektura i rodzaje płyt głównych,
 • rodziny procesorów i typy gniazd,
 • funkcje, budowa i rodzaje poszczególnych podzespołów,
 • rodzaje, zastosowanie oraz cechy: portów, kabli i gniazd,
 • rodzaje i dobór typu obudowy,
 • przegląd i zastosowanie urządzeń zewnętrznych,
 • zasady doboru podzespołów w zależności od prognozowanych potrzeb użytkownika.

2. Montaż komputera

 • zasady bezpieczeństwa przy montażu komputera,
 • montaż płyty głównej, ustawienia zworek,
 • montaż procesora i pamięci RAM,
 • montaż podzespołów: karty rozszerzające, napędy nośników danych, urządzenia zewnętrzne,
 • sposoby wykrywania i usuwania najczęściej występujących uszkodzeń,
 • konserwacja sprzętu.

3. Basic Input Output System (BIOS)

 • - rodzaje BIOS-ów: różnice i podobieństwa,
 • - konfiguracja i optymalizacja ustawień,
 • - procedura uaktualniania,
 • - proces startu komputera, testowanie pamięci,
 • - taktowanie zegara procesora, przetaktowywanie podzespołów.

4. Dysk twardy

 • rodzaje dysków twardych, budowa fizyczna i logiczna,
 • przegląd narzędzi do partycjonowania,
 • podział dysku na partycje, dyski logiczne, aktywne partycje,
 • systemy zapisu plików, formatowanie.

5. System operacyjny

 • przegląd systemów operacyjnych - ich cechy i zastosowanie,
 • instalacja, konfiguracja i optymalizacja systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
 • instalacja sterowników sprzętowych, procedura instalacji i dezinstalacji oprogramowania,
 • rozwiązywanie konfliktów sprzętowych,
 • wyszukiwanie i pobieranie z Internetu uaktualnień (sterowniki, łaty, paki serwisowe),
 • procedura instalacji kilku systemów operacyjnych na jednym komputerze,
 • BootManager - uruchamianie wybranego systemu operacyjnego,

6. Podstawowe oprogramowanie narzędziowe i diagnostyczne

 • błędy logiczne i fizyczne dysku - wykrywanie i naprawianie, defragmentowanie,
 • archiwizacja (backup) danych,
 • oprogramowanie do testowania ustawień i diagnozowania sprzętu.

7. Lokalne sieci komputerowe

 • topologie sieci Ethernet,
 • podstawowy sprzęt sieci Ethernet,
 • projektowanie prostych sieci lokalnych,
 • projektowanie i wykonywanie okablowania strukturalnego,
 • protokoły transmisji danych,
 • konfigurowanie ustawień sieciowych w systemie operacyjnym MS Windows,
 • bezpośrednie połączenie komputerów poprzez kabel sieciowy,
 • udostępnianie połączenia do Internetu.