Centrum Edukacji Komputerowej


Adobe Flash
jest rozbudowanym narzędziem umożliwiającym tworzenie wizualnych, interaktywnych zawartości graficznych.

Kurs uczy jak wykorzystać możliwości programu do tworzenia prostych, wektorowych oraz animowanych i interaktywnych elementów graficznych na potrzeby stron WWW.

 

Ramowy program kursu:

1) Środowisko projektowe

 • oś czasu,
 • panel Właściwości,
 • narzędzia,
 • scena,
 • ustawienia dokumentu,
 • miarki, siatki, linie pomocnicze.

2) Tworzenie prostych grafik

 • wykorzystanie podstawowych narzędzi edycyjnych (Linia, Owal, Prostokąt, Ołówek, Pióro, Pędzel, Kałamarz, Wiadro z farbą, Gumka),
 • zniekształcanie elementów graficznych, obracanie rotacyjne, odbicie lustrzane,
 • Kolory i Gradienty,
 • praca z tekstem,
 • praca z obiektami: narzędzia do zaznaczania, transformacja obiektów, kopiowanie, grupowanie.
 • praca z warstwami
 • praca z symbolami.
 • wykorzystanie grafiki spoza programu
 • dołączanie dźwięków i wideo.

3) Tworzenie animacji poklatkowej

 • korzystanie z linii czasu,
 • tworzenie i usuwanie klatek kluczowych,
 • zaznaczanie klatek,
 • manipulowanie klatkami jednej warstwy,
 • tworzenie prostej animacji poklatkowej,
 • podgląd animacji,
 • tryb przenikania i edycji wielu ujęć.

4) Tworzenie automatycznej animacji ruchu i kształtu z klatkami pośrednimi:

 • płynna animacja ruchu obiektu,
 • animowanie efektów kolorystycznych,
 • animowanie z obracaniem i zmianą rozmiaru obiektów,
 • animacja po ścieżce,
 • animacja z metamorfozą,
 • wykorzystanie animowanych masek,
 • animacja kształtu wielu elementów,
 • animowanie skomplikowanych kształtów.

5) Interaktywność z obiektami – podstawy ActionScript

 • panel Operacje,
 • dołączanie akcji do klatek,
 • przypisywanie etykiet do klatek,
 • podstawowe funkcje i zachowania,
 • tworzenie prostych interaktywnych przycisków,
 • dołączanie akcji do przycisków,
 • korzystanie z Komponentów.

6) Publikowanie filmów w Internecie

 • dodawanie animacji do kodu strony WWW,
 • eksportowanie filmów do innych formatów,
 • tworzenie preloadera.