Centrum Edukacji Komputerowej

 

Arkusz kalkulacyjny jest drugim, po edytorze tekstów, programem najczęściej używanym na komputerze zarówno w zastosowaniu profesjonalnym (np. biurowym) jak i w zastosowaniu domowym. Arkusz kalkulacyjny MS Excel wchodzi w skład pakietu biurowego MS Office.

 

Kurs uczy obsługi i profesjonalnego wykorzystania programu, który pozwala szybko i wygodnie przetwarzać różnego typu dane (od prostych zestawień i obliczeń matematycznych do skomplikowanych analiz finansowych), a także umożliwia przedstawienie rezultatów tych działań w postaci tabel i wykresów.

 

 

Ramowy program kursu:

1. Interfejs programu

 • obszar roboczy,
 • paski narzędzi (wstążki), ikony,
 • widoki dokumentów,
 • opcje programu.

2. Praca z arkuszem i danymi w komórkach

 • poruszanie się po arkuszu,
 • korzystanie z wielu arkuszy w skoroszycie, operacje na arkuszach:
 • typy danych i sposoby ich wprowadzania,
 • sposoby zaznaczania zakresów komórek i arkuszy,
 • podstawowe operacje na komórkach,
 • formatowanie danych w komórkach, formatowanie arkusza
 • wypełnianie komórek seriami danych,
 • sortowanie danych,
 • wstawianie komentarzy.

3.Wprowadzanie i edycja formuł

 • zasady wprowadzania i poprawiania formuł,
 • kopiowanie formuł,
 • użycie nazw zakresów komórek w formułach,

4. Podstawo-we operacje arytmetyczne

5. Rodzaje i zastosowanie odwołań: względne, bezwzględne, mieszane,

6. Funkcje – predefiniowane formuły

 • rodzaje funkcji i ich zastosowanie,
 • praktyczne wykorzystanie wybranych funkcji

7. Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych,

8. Praca z wykresami

 • rodzaje wykresów,
 • tworzenie i modyfikowanie (formatowanie) wybranych typów wykresów.

9. Tworzenie i praca z bazą danych

 • pojęcie bazy danych oraz rekordu,
 • sortowanie danych,
 • wyszukiwanie danych (rekordów) za pomocą Autofiltra,
 • grupowanie i podsumowywanie danych.

10. Drukowanie dokumentów

11. Współpraca z innymi programami pakietu biurowego MS Office

12. Praktyczne wykorzystanie poznanych możliwości programu do tworzenia różnego typu arkuszy kalkulacyjnych.