Centrum Edukacji Komputerowej

Szkolenia otwarte (grupowe)

Na naszej stronie prezentujemy ofertę najpopularniejszych szkoleń organizowanych w trybie grupowym. Uczestnikiem szkolenia może być każdy: zarówno osoba prywatna jak i osoba skierowana przez firmę lub instytucję, która jest zainteresowana tematyką wybranego szkolenia.

Program szkoleń szkoleń otwartych ma charakter kompleksowy: od podstaw, szeroki zakres tematyczny, duża liczba godzin, nauka krok po kroku. 

Zajęcia rozpoczynają się po skompletowaniu grupy szkoleniowej. Podany czas trwania kursów wyrażony jest w godzinach dydaktycznych (lekcyjnych).

Przed rozpoczęciem kursu, proponowany harmonogram zajęć staramy się konsultować z osobami zapisanymi na dane szkolenie i w miarę możliwości dostosowujemy go do indywidualnych życzeń i propozycji.

Zajęcia odbywają się najczęściej 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Rozkład zajęć jest regularny i wcześniej ustalony. Zmiany w harmonogramie możliwe są po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników kursu.


Zalety:
- niski koszt szkolenia za godzinę zajęć,
- szeroki zakres tematyczny, duża liczba godzin,
- kontakt z innymi osobami w grupie o podobnych zainteresowaniach.

 

Szkolenia zamknięte (na zamówienie)

Szkolenia zamknięte są realizowane dla Klientów, którzy nie chcą czekać na skompletowanie grupy szkoleniowej z wolnego naboru lub nie odpowiada im zakres tematyczny bądź "sztywny" harmonogram zajęć.

Szkolenia zamknięte mają więc cechę "szytych na miarę" - są dostosowane zakresem tematycznym i sposobem organizacji do specyficznych potrzeb oraz wymogów Zleceniodawcy.

Kursy zamknięte mogą się odbywać:
- w rybie indywidualnym (dla jednej osoby) lub w trybie grupowym,
- w siedzibie naszej firmy lub w innym miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Koszt szkoleń zamkniętych jest uzgadniany ze Zleceniodawcą i jest zależny od zakresu tematycznego, czasu trwania, liczby osób oraz miejsce szkolenia.


Szkolenia indywidualne

Szkolenia zamknięte dla jednej osoby to forma zajęć przypominająca korepetycje. Trener jest do jedynej dyspozycji uczestnika szkolenia.

Opłata za szkolenie pobierana jest za każdą godzinę zajęć.

Zalety:
- proces szkolenia dostosowany jest do indywidualnego tempa przyswajania wiedzy przez uczestnika szkolenia.
- uczestnik szkolenia ma pełny wpływ na dobór zagadnień poruszanych w trakcie zajęć,
- istnieje możliwość doboru trenera do indywidualnie dobranych przez uczestnika szkolenia zagadnień poruszanych na szkoleniu,
- zakres tematyczny może dotyczyć różnych dziedzin wiedzy i różnego oprogramowania,
- rozkład zajęć może być nieregularny - każde spotkanie może być godzinowo dostosowane do  preferencji i kalendarza zajęć uczestnika szkolenia,
- dużo większa efektywność procesu nauczania (przerobienie danego materiału w szkoleniu indywidualnym wymaga znacznie mniej czasu niż w szkoleniu grupowym).Szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy (in Company)

Kursy zamknięte w siedzibie Zleceniodawcy (in Company) są przeprowadzane z wykorzystaniem naszego mobilnego sprzętu komputerowego (notebooki), który na czas szkolenia montujemy we wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu. Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy osobny zestaw komputerowy. Podczas zajęć wykorzystujemy system prezentacyjny (ekran, rzutnik multimedialny).


Zalety:
- możliwość zaoszczędzenia czasu przez uczestników szkolenia związanego z dojazdem do firmy szkoleniowej - to my przyjeżdżamy do Państwa.
- umożliwienie przeszkolenia osób, które ze względu na charakter wykonywanej pracy nie powinny opuszczać siedziby firmy (zarząd firmy, dyrektorzy, kierownicy, itp.) - osoba, biorąca udział w szkoleniu w razie potrzeby jest w każdej chwili dostępna,
- szkolenia dopasowane do konkretnych potrzeb firmy oraz szkolonych osób (zakres tematyczny, czasem trwania i tempo prowadzenia zajęć).
 

W razie zainteresowania naszą ofertą szkoleń zamkniętych, nasi doświadczeni konsultanci są do Państwa dyspozycji. Proponujemy spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie. Na miejscu w Państwa Firmie służymy fachową pomocą w zakresie doboru zakresów tematycznych kursów, czasu trwania oraz sposobu ich organizacji. Na podstawie przeprowadzonych rozmów jesteśmy w stanie przygotować odpowiednią dla Państwa Firmy ofertę, zarówno pod względem merytorycznym jak i cenowym. Nasze konsultacje są bezpłatne.