Centrum Edukacji Komputerowej


Arkusz kalkulacyjny jest programem, którego zastosowanie nie ogranicza się tylko do wykonywania różnego typu obliczeń. MS Excel jest potężnym narzędziem, które w bardzo wielu sytuacjach zastępuje wyspecjalizowane programy, np. księgowe czy bazy danych.


Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają już podstawowe zasady pracy i możliwości programu, ale chciałyby pełniej wykorzystać jego potencjał, aby pracować sprawniej, wydajniej i mieć mniej kłopotów z tą złożoną aplikacją. Uczestnicy szkolenia poznają zaawansowane narzędzia, które umożliwią zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do wielu nowych zadań oraz pozwolą na automatyzację wielu żmudnych i czasochłonnych czynności biurowych.

 

Ramowy program kursu:

1. Zarządzanie zeszytami:

 • zabezpieczenia danych w arkuszach i zeszytach,
 • zastosowanie podsumowania w zeszytach,
 • publikowanie zeszytów w sieci WWW,
 • blokowanie (ochrona przez zmianami) danych w komórkach,
 • wykorzystanie niestandardowego obszaru roboczego,
 • łączenie informacji między arkuszami, praca z wieloma zeszytami,
 • rodzaje i wykorzystanie hiperłączy.

2. Wymiana informacji pomiędzy aplikacjami:

 • importowanie i eksportowanie danych,
 • osadzanie i łączenie danych,
 • dostęp do zewnętrznych źródeł danych.

3. Praca z szablonami:

 • przygotowywanie i modyfikacja szablonu,
 • korzystanie z gotowych szablonów.

4. Tworzenie i używanie konspektów.

5. Zaawansowane formatowanie danych:

 • tworzenie formatowania warunkowego,
 • wstawianie schematu blokowego,
 • wstawianie rysunków i elementów WordArt.

6. Zastosowanie wybranych, zaawansowanych predefiniowanych formuł - funkcji,

7. Wykorzystanie formularzy:

 • tworzenie formularzy,
 • tworzenie obiektów na formularzach.

8. Zaawansowane operacje na bazach danych, tabele przestawne,

9. Zaawansowane tworzenie wykresów:

 • tworzenie nietypowych wykresów i map,
 • tworzenie wykresów na nietypowych zestawach danych,
 • wykresy przestawne.

10. Narzędzia analizy danych:

 • Solver,
 • polecenie "Szukaj wyniku",

11. Praca ze scenariuszami:

 • planowanie,
 • tworzenie,
 • porównywanie
 • edycja scenariuszy.

12. wykorzystywanie makropoleceń:

 • nagrywanie makropoleceń,
 • uruchamianie makra,
 • przypisy-wanie makra do przycisku narzędziowego (ikony).

13. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla aplikacji

14. Praca grupowa

15. Zaawansowane opcje drukowania, drukowanie dokumentów.