Centrum Edukacji Komputerowej


Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników szkolenia do administrowania siecią komputerową, działającą w oparciu o Novell NetWare. Program ten jest znanym i cenionym sieciowym systemem operacyjnym. Ukończenie kursu pozwoli w sposób pełny i efektywny wykorzystywać, na co dzień w firmie, możliwości jakie daje ten system.

 

Ramowy program kursu:

1. Planowanie sieci komputerowej

 • rodzaje sieci fizycznej,
 • konfiguracja sprzętowa serwera,
 • zabezpieczenie serwera,
 • instalacja okablowania,
 • urządzenia sieciowe (karta sieciowa, hub, switch itp.),
 • protokoły sieciowe w NetWare.

2. Klient NetWare - podstawowe usługi sieciowe

 • instalowanie klienta,
 • logowanie, zmiana hasła,
 • mapowanie dysków,
 • konfiguracja klienta.

3. Zarządzanie siecią NetWare ze stacji roboczej

 • NWAdmin - narzędzie tradycyjne,
 • ConsoleOne - zarządzanie z dowolnej platformy systemowej,
 • NetWare Web Manager - dostęp do narzędzi z użyciem przeglądarki WWW,
 • iManage - zarządzanie z użyciem przeglądarki WWW.

4. Usługi Novell eDirectory

 • obiekty typu kontener i liść,
 • organizacja drzewa eDirectory,
 • partycje i repliki,
 • usługi DNS/DHCP.

5. Uprawnienia i kontrola dostępu

 • obiekty User, Group, Organization Role,
 • listy kontroli dostępu (ACL),
 • dziedziczenie uprawnień, filtry dziedziczenia uprawnień,
 • uprawnienia jawne, równoważne, efektywne,
 • uprawnienia powiernicze do katalogów i plików,
 • atrybuty katalogów i plików.

6. System plików NetWare

 • wolumenu tradycyjne,
 • wolumeny NSS,
 • katalogi tworzone automatycznie,
 • naprawa wolumenów (Vrepair, Rebuild),
 • kompresja plików, sublokacja bloków, system TTS.

7. Instalacja serwera NetWare

 • serwer samodzielny lub pierwszy (nowe drzewo eDirectory),
 • kolejny serwer w sieci (dołączenie do istniejącego drzewa eDirectory).

8. Drukowanie w sieci NetWare

 • usługi NDPS,
 • broker, manager, agent,
 • usługi iPrint.

9. Praca na konsoli serwera

 • usługi dostępne z konsoli,
 • zdalny dostęp do konsoli.

10. Przegląd pozostałych usług w Novell NetWare