Centrum Edukacji Komputerowej


Umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej pozwala na zwiększenie efektywności pracy, poprzez znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów, które wymagają "wstukiwania" tekstów lub innych danych. Zaoszczędzony w ten sposób czas można przeznaczyć na merytorycznie ważniejsze zadania.

 

Kurs uczy bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej z założeniem uzyskania szybkości ponad 100 uderzeń na minutę.

 

Ramowy program kursu:

1. Technika pisania bezwzrokowego:

  • położenie znaków na klawiaturze,
  • układ rąk na klawiaturze.

2. Zasady pisania pojedynczych znaków, wyrazów i zdań

3. Ćwiczenia metodyczne i sprawnościowe z zakresu bezwzrokowego pisania:

  • ćwiczenia pisania liter i znaków,
  • ćwiczenia pisania wyrazów, zwrotów i zdań,
  • ćwiczenia pisania tekstów (przepisywanie, dyktanda).