Centrum Edukacji Komputerowej


Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają już podstawowe elementy edytora tekstów MS Word i chcą poznać kolejne jego możliwości, które znacznie ułatwią i przyspieszą tworzenie dokumentów.

 

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi, jakie udostępnia program. Ukończenie kursu pozwoli na sprawne przygotowywanie profesjonalnie wyglądających, rozbudowanych, wielostronicowych dokumentów zawierających wiele skomplikowanych formatowań i elementów.

 

Ramowy program kursu:

1. Zaawansowane formatowanie – zastosowanie szablonów:

 • stosowanie Styli,
 • pojęcie sekcji i wstawianie znaków podziału,
 • nagłówek, stopka – tworzenie i modyfikacja,
 • tworzenie i zapisywanie szablonu,
 • korzystanie z gotowych szablonów.

2. Redagowanie długich dokumentów:

 • konspekty,
 • zakładki,
 • dokument główny i dokumenty podrzędne,
 • odsyłacze,
 • numeracja stron,
 • nagłówki i stopki,
 • indeks i spis treści.

3. Współpraca podczas tworzenia dokumentu – praca grupowa:

 • rejestracja zmian,
 • wersje dokumentu,
 • dodawanie komentarzy,
 • opcje śledzenia,
 • scalanie dokumentów.

4. Zaawansowane narzędzia sprawdzające ortografię i gramatykę,

 • praca z innym językiem niż domyślny,
 • wykorzystanie zaawansowanych opcji Autokorekty.

5. Tworzenie rozbudowanych list wypunktowanych i numerowanych

6. Wstawianie do dokumentów danych z zewnętrznych źródeł,

7. Listy i dokumenty wysyłkowe – korespondencja seryjna:

 • pojęcie dokumentu głównego i bazy danych,
 • wykorzystanie kreatorów,
 • pola korespondencji seryjnej,
 • dostosowywanie zawartości dokumentu głównego
 • zastosowanie korespondencji seryjnej do wysyłania wiadomości e-mail.

8. Formularze:

 • zastosowanie dostępnych pól formularza,
 • zmiana właściwości poszczególnych pól,
 • ochrona formularza.

9. Zaawansowane opcje drukowania dokumentów,

10. Współpraca z innymi programami pakietu biurowego MS Office,

11. Praktyczne wykorzystanie poznanych możliwości programu
do tworzenia różnego typu zaawansowanych dokumentów tekstowych