Centrum Edukacji Komputerowej


Program AutoCAD należy do grupy najpopularniejszych narzędzi służących do komputerowego opracowywania projektów technicznych (płaskich oraz przestrzennych). Program ten, ze względu na swoje bardzo duże możliwości, w sposób istotny ułatwia i przyspiesza prace projektowe. Ma to ogromne znaczenie przy ciągle rosnących wymaganiach odnośnie jakości i terminowości.

Kurs ma charakter kompleksowy - zakres tematyczny obejmuje zagadnienia projektowania 2D oraz 3D.

 


Ramowy program kursu:


1. Praca z interfejsem programu AutoCAD

 • ekran powitalny,
 • interfejs użytkownika (menu, narzędzia, kursory),
 • elementy obszaru roboczego (rysunku),
 • parametry środowiska (granice rysunku, jednostki rysunków, siatka punktów).


2. Modelowanie w przestrzeni 2D – obiekty płaskie

 • powiększanie i panoramowanie obrazu,
 • układy współrzędnych, współrzędne względne i bezwzględne,
 • siatka, skok, orto,
 • podstawowe elementy rysunku (linia, okrąg, łuk, elipsa, wielobok, obszar, prostokąt)
 • zastosowanie lokalizacji obiektów,
 • cechy obiektów, zmiana cech,
 • edycja obiektów (przesuwanie, kopiowanie, usuwanie, odbicie lustrzane, obracanie, skalowanie),
 • modyfikacja rysunków z użyciem węzłów i poleceń,
 • kreskowanie obiektów,
 • wymiarowanie,
 • wprowadzenie tekstu i jego edycja, tekst jednowierszowy i wielowierszowy,
 • praca na warstwach (ustawienia grubości linii, kolorystyki i nazwy),
 • grupy,
 • tworzenie i edycja bloków, bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów,
 • multilinie – tworzenie i edycja,
 • polilinie zamknięte,
 • wybór obiektu i warstwy,
 • rysunek prototypowy, wydruk,
 • praca z użyciem plików - obrazów rastrowych,
 • odnośniki zewnętrzne,
 • zarządzanie środowiskiem (AutoCAD Design),
 • praca grupowa – projektowanie  zespołowe,
 • praca na dużych rysunkach,
 • definiowanie i tworzenie własnych elementów interfejsu użytkownika.

3. Modelowanie w przestrzeni 3D – bryły i siatki

 • Rysowanie w przestrzeni (układy współrzędnych przestrzenne, oglądanie obiektów w przestrzeni, modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej, modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe  elementy bryłowe - sfera, kostka, walec, stożek, klin, graniastosłup, modelowanie bryłowe ACIS, modyfikacja cech brył, rozkładanie brył złożonych na obiekty podstawowe).
 • Zagadnienia modelowania trójwymiarowego (definiowanie punktów obserwacji, widok siatkowy i krawędziowy, widoki prostokątne i perspektywiczne, widoki dynamiczne. obrót dynamiczny, wykorzystanie rzutni, Lokalny Układ Współrzędnych a tworzenie złożonych obiektów 3D, przekroje brył, przypisywanie materiałów do obiektów, powierzchnie – przezroczystość obiektów, cieniowanie i ukrywanie linii niewidocznych, oświetlenie sceny trójwymiarowej, środowisko trójwymiarowe – tło, efekt mgły, głębia sceny, rendering 3D).

4. Przygotowanie przestrzeni papieru – wydruk i prezentacja projektów

 • wstawianie tabelek opisowych,
 • sterowanie rodzajami linii w obszarze papieru,
 • rzutnie w obszarze papieru,
 • wydruk i jego parametry: style i arkusze wydruku, menadżer wydruku.