Centrum Edukacji Komputerowej


Sieciowy system operacyjny MS Windows Server jest jednym z najczęściej stosowanym w firmach programem do obsługi sieci komputerowych.

Celem kursu jest kompleksowe nauczenie administrowania tym systemem.

 

Ramowy program kursu:

1. Podstawowa administracja systemem

 • instalacja/uaktualnienie systemu,
 • konfiguracja środowiska pracy systemu,
 • konfiguracja systemu jako klienta sieci lokalnej,
 • konfiguracja protokołu TCP/IP,
 • konfiguracja połączenia z siecią NetWare,
 • tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników,
 • zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup użytkowników,
 • zarządzanie danymi w systemie plików NTFS,
 • zarządzanie dostępem do danych poprzez udziały sieciowe,
 • monitorowanie i strojenie systemu,
 • polityka bezpieczeństwa w systemie,
 • konfiguracja serwera wydruków,
 • zarządzanie dyskami fizycznymi,
 • implementacja mechanizmów ochrony przed awarią sprzętową systemu,
 • instalacja i konfiguracja usług terminalowych,
 • wykorzystanie systemu na komputerach przenośnych.


2. Implementacja infrastruktury sieciowej systemu

 • mechanizm dynamicznego przydzielania adresu IP (DHCP),
 • implementacja mechanizmu rozwiązywania nazw przy wykorzystywaniu DNS,
 • implementacja mechanizmu rozwiązywania nazw przy wykorzystywaniu WINS,
 • technologia klucza publicznego w zabezpieczeniu transmisji danych w sieci,
 • protokół IPSec w zabezpieczeniu transmisji danych w sieci,
 • usługa zdalnego dostępu do sieci lokalnej (RAS),
 • rozszerzenie funkcjonalności zdalnego dostępu przy zastosowaniu IAS,
 • konfiguracja systemu pracującego jako router,
 • konfiguracja dostępu do sieci lokalnej z poziomu sieci Internet,
 • konfiguracja i zabezpieczanie serwera WWW,
 • wdrażanie systemu przy pomocy usługi zdalnej instalacji (RIS),
 • zarządzanie pracą sieci,
 • identyfikacja i usuwanie problemów w infrastrukturze sieciowej.


3. Implementacja i administrowanie usługą Active Directory

 • wprowadzenie do Active Directory,
 • implementacja mechanizmu DNS obsługującego Active Directory,
 • tworzenie domeny,
 • tworzenie i administrowanie kontami i grupami użytkowników w domenie,
 • publikowanie zasobów w Active Directory,
 • delegowanie uprawnień administracyjnych w obrębie drzewa Active Directory,
 • implementacja mechanizmu Group Policy,
 • wykorzystanie mechanizmu Group Policy do zarządzania środowiskiem pracy użytkownika,
 • wykorzystanie mechanizmu Group Policy do zarządzania oprogramowaniem w domenie,
 • tworzenie i zarządzanie drzewami i lasami domen,
 • zarządzanie mechanizmem replikacji Active Directory,
 • funkcje Operations Master w Active Directory,
 • zarządzanie i odtwarzanie bazy Active Directory,
 • implementacja infrastruktury Active Directory dla przykładowych scenariuszy biznesowych.