Centrum Edukacji Komputerowej

 

Edytor tekstów jest najczęściej używanym program komputerowym, a jednym z popularniejszych jest MS Word, który wchodzi w skład pakietu biurowego MS Office. Program umożliwia tworzenie dokumentów zawierających nie tylko sam tekst, ale także różne inne elementy, takie jak np. tabele, wykresy, grafiki, diagramy.

 

Celem kursu jest kompleksowe nauczenie obsługi i profesjonalnego wykorzystania edytora tekstów MS Word do tworzenia różnego rodzaju dokumentów tekstowych (od prostych pism, po prace wielostronicowe).

 

Ramowy  program kursu:

1. Interfejs programu

 • obszar roboczy,
 • paski narzędzi (wstążki), ikony,
 • widoki dokumentów,
 • opcje programu.

2. Zasady wprowadzania i edytowania tekstu za pomocą komputera

 • wyjaśnienie podstawowych pojęć typograficznych,
 • wprowadzanie i edytowanie tekstu,
 • poruszanie się po tekście, metody przenoszenia punktu wstawia-nia i zaznaczania tekstu,
 • metody kopiowania i przenoszenia tekstu,
 • wyszukiwanie i zastępowanie tekstu,

3. Formatowanie tekstu (znaków i akapitów),

 • kopiowanie formatowania (malarz formatów)
 • stosowanie pola tekstowego,
 • dzielenie wyrazów, użycie twardej spacji,

4. Konfigurowanie ustawień strony – praca z linijką

 • format papieru,
 • marginesy,
 • wcięcie, wysunięcie.

5. Wstawianie do dokumentu:

 • daty i godziny,
 • inicjału,
 • symboli,
 • przypisów,
 • rysunków,
 • ozdobnych napisów,
 • autokształtów,
 • nagłówków i stopek,
 • numeracji stron.

6. Narzędzia sprawdzające ortografię i gramatykę:

 • określanie języka,
 • automatyczne i ręczne sprawdzanie pisowni,
 • wykorzystanie opcji Autokorekty,

7. Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych,

8. Praca z tabelami:

 • wstawianie i formatowanie tabel,
 • sortowanie danych w tabelach,
 • wstawianie do tabel obiektów.

9. Wstawianie i formatowanie prostych wykresów

10. Praca ze zdefiniowanymi szablonami

11. Edytowanie wzorów matematycznych

12. Korespondencja seryjna:

 • listy seryjne,
 • seryjne adresowanie kopert.

13. Drukowanie dokumentów

14. Współpraca z innymi programami pakietu biurowego MS Office

15. Praktyczne wykorzystanie poznanych możliwości programu do tworzenia różnego typu dokumentów tekstowych