Centrum Edukacji Komputerowej


Linux
należy do grupy najpopularniejszych sieciowych systemów operacyjnych, wykorzystywanych do zarządzania siecią komputerową w firmie oraz do udostępniania i zarządzania usługami serwera internetowego.


Ramowy program kursu:

1. Administracja systemem

 • podstawowe informacje dotyczące rozwoju i dostępnych dystrybucji systemu,
 • instalacja i konfiguracja systemu,
 • uruchamianie i zatrzymywanie systemu,
 • praca w trybie tekstowym,
 • zarządzanie procesami,
 • montowanie nośników,
 • administracja plikami i katalogami,
 • administracja kontami użytkowników,
 • konfiguracja i sposób działania środowiska graficznego,
 • praca w wybranych środowiskach graficznych (Gnome/KDE),
 • menedżer pakietów,
 • uaktualnianie systemu,
 • konfiguracja urządzeń peryferyjnych,
 • powłoki systemu,
 • kompilacja jądra systemu,
 • narzędzia systemowe oraz aplikacje do administracji systemem,
 • drukowanie w systemie,
 • diagnostyka i usuwanie problemów w pracy systemu.


2. Administracja serwerem sieciowym

 • konfiguracja i uruchomienie sieci w systemie LINUX,
 • podstawowe usługi sieciowe,
 • dostęp do zasobów sieciowych,
 • współdzielenie zasobów sieciowych z innymi systemami operacyjnymi,
 • serwer plików,
 • serwer drukarek,
 • LINUX jako firewall
 • LINUX jako router dla sieci wewnętrznej,
 • serwer DHCP.


3. Administracja serwerem internetowym (intranetowym)

 • konfiguracja i administrowanie serwerem DNS,
 • konfiguracja i administrowanie serwerem poczty,
 • konfiguracja i administrowanie serwerem WWW,
 • korzystanie z serwera intranetowego oraz internetowego w sieci lokalnej,
 • konfiguracja i administrowanie serwerem proxy WWW,
 • diagnostyka i rozwiązywanie problemów systemowo-sieciowych,
 • odzyskiwanie danych z uszkodzonego serwera,
 • bezpieczeństwo systemu/serwera internetowego.