Centrum Edukacji Komputerowej

 

Elementarny kurs komputerowy dla osób nie posiadających doświadczenia w użytkowaniu komputera, którzy chcą nauczyć się jego obsługi w najpopularniejszym środowisku pracy jakim jest system MS Windows.

 

Ramowy program kursu:

1. Podstawy obsługi technicznej komputera:

 • wyjaśnienie podstawowych pojęć,
 • budowa i działanie komputera,
 • rodzaje i zastosowanie urządzeń we-wy,
 • prawidłowe włączanie/wyłączanie komputera,
 • bezpieczne użytkowanie komputera,
 • obsługa myszki i klawiatury,

2. Praca z systemem operacyjnym MS Windows:

 • logowanie do systemu,
 • podstawowe pojęcia: pulpit, menu Start, ikona, okno,
 • operacje na oknach,
 • zasady obsługi aplikacji, równoczesna praca z wieloma aplikacjami,
 • pasek zadań,
 • podstawowa konfiguracja i ustawianie właściwości: pulpitu, menu Start, paska zadań, elementów panelu sterowania.
 • zasady zarządzania i pracy z zasobami dyskowymi (foldery i pliki): formatowanie nośników, podstawowe informacje o systemie zbiorów (nazewnictwo plików, typy plików), operacje na plikach i folderach, Eksplorator Windows (funkcja: Foldery),
 • wykorzystanie schowka, obsługa kosza,
 • operacje na ikonach, tworzenie skrótów,
 • funkcja Szukaj - wyszukiwanie aplikacji i danych,
 • korzystanie z Pomocy,
 • praca z aplikacjami wbudowanymi w system: Kalkulator, Paint, Notatnik, WordPad,
 • zapisywanie dokumentów,
 • drukowanie dokumentów,
 • podstawy administrowania systemem: zarządzanie użytkownikami, narzędzia diagnostyczne, instalowanie oprogramowania,
 • podłączanie urządzeń peryferyjnych,
 • podstawy korzystania z zasobów sieci komputerowych.