Centrum Edukacji Komputerowej


Adobe Photoshop
to jeden z najpopularniejszych programów do przetwarzania obrazów rastrowych (bitmapowych). Za jego pomocą można tworzyć nowe rysunki i grafiki oraz dokonywać zaawansowanej obróbki, gotowych już zdjęć.

 

Celem kursu jest nauczenie obsługi i praktycznego wykorzystania możliwości programu. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą przygotowywać publikacje (do druku lub na stronę WWW) zwierające zdjęcia i stają przed koniecznością dokonania retuszu, kadrowania i fotomontaży z wykorzystaniem różnego typu efektów specjalnych.

 

Ramowy program kursu:

1. Wstęp do grafiki rastrowej

 • definicja obrazu rastrowego i porównanie do wektorowego,
 • właściwości i zastosowanie,
 • podstawowe formaty i sposoby zapisu (kompresji)
 • podstawowe pojęcia fotografii cyfrowej,

2. Interfejs programu:

 • elementy obszaru roboczego,
 • paski narzędzi, palety i menu
 • widok i powiększenie,
 • linijki, siatka, prowadnice - ustawienia,
 • definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu,
 • definiowanie wielkości obszaru roboczego,
 • skalowanie, kadrowanie i obracanie obrazu.

3. Wszystko o kolorach:

 • RGB a CMYK,
 • kanały,
 • tryby kolorów,
 • tryby mieszania kolorów,
 • wybór kolorów,
 • kolor narzędzia i kolor tła,
 • definiowanie koloru,
 • edycja kolorów.

4. Narzędzia malarskie

 • pędzel,
 • smużenie,
 • wiadro z farbą,
 • gumka,
 • pędzle,
 • edycja końcówki pędzla (kształt, rozmiar),
 • zapisywanie ustawień pędzla.

5. Selekcje

 • podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia,
 • operacje na selekcjach: wtapianie, wygładzanie, rozszerzanie, zawężanie, transformacja swobodna,
 • zapisywanie zaznaczenia w kanale,
 • zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,
 • zaznaczanie zakresu koloru,
 • przenoszenie selekcji i warstw między obrazami,
 • wypełnianie selekcji i obrys.

6. Ścieżki i kształty - tworzenie i edycja

 • przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie,
 • narzędzia do edycji ścieżek,
 • praca na węzłach.

7. Podstawy edycji i tonowania obrazu

 • rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie, wyostrzanie, rozmywanie,
 • pieczątka, łatka,
 • omówienie kanałów
 • praca z obrazem czarno-białym,
 • gradienty – tworzenie i wykorzystanie,
 • funkcje i narzędzia retuszerskie.

8. Korekta kolorystyczna obrazu

 • automatyczna korekta obrazów,
 • histogram - poziomy, balans bieli, jasność, kontrast,
 • korygowanie poziomów jasności,
 • zmiana kolorów, nasycenia, jasności,
 • filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne.

9. Praca z tekstem:

 • edycja tekstu,
 • skalowanie,
 • odstępy pomiędzy znakami,
 • paleta typografia,
 • zmiana orientacji tekstu,
 • formatowanie akapitu,
 • efekty specjalne,
 • przekształcanie i zniekształcanie tekstu,
 • rasteryzacja warstwy tekstowej,
 • wypełnianie tekstu obrazem,
 • zanikanie napisów i efekty warstwy.


10. Praca z warstwami – od podstaw do zaawansowania:

 • tworzenie nowej warstwy,
 • wypełnianie warstwy,
 • obrysowywanie krawędzi lub zawartości warstwy,
 • kopiowanie warstwy w obrębie obrazu,
 • ukrywanie i wyświetlanie,
 • przekształcanie selekcji w warstwę,
 • zarządzanie warstwami, usuwanie i łączenie warstw,
 • organizacja warstw w zestawach
 • konwersja tła na warstwę i warstwy na tło,
 • mieszanie warstw,
 • maski warstwy.


11. Filtry i maski

 • filtry,
 • stosowanie filtrów,
 • przegląd filtrów,
 • import filtrów plug-in,
 • tryby nakładania maski
 • szybka maska,
 • kanały alfa.

12. Import grafik rastrowych

 • pobieranie zdjęć z urządzeń zewnętrznych (cyfrowy aparat fotograficzny, skaner, telefon),
 • korzystanie z internetowych banków zdjęć
 • łączenie plików.

13. Zapis, eksport i druk dokumentów

 • opcje zapisu danych, dobór parametrów i formatów zapisu danych,
 • eksport plików do różnych formatów graficznych, współpraca z innymi programami graficznymi,
 • przygotowywanie dokumentów do profesjonalnego druku.

14. Tworzenia grafiki rastrowej na potrzeby stron WWW (Webdesign):

 • tworzenie prostych animacji,
 • tworzenie map - cięcie obrazów,
 • tworzenie rollover.

15. Praktyczne wykorzystanie poznanych możliwości programu do tworzenia różnego rodzaju zaawansowanych grafik rastrowych

 • obróbka zdjęć, retusz i fotomontaż,
 • materiały reklamowe (druki),
 • grafika na strony WWW.