Centrum Edukacji Komputerowej


Program MS Project wspomaga proces planowania i nadzoru realizacji przedsięwzięć (np. harmonogramowanie prac) umożliwiając optymalne zaplanowanie i zorganizowanie sposobu wykonania projektu nie przekraczając ustalonych nakładów finansowych. Użytkownik programu może w bardziej efektywny sposób planować i śledzić wykonanie projektów oraz rozpoznawać i zapobiegać mogącym wyniknąć konfliktom.

W trakcie kursu rozwiązywane są zadania dotyczące rzeczywistych projektów, co pozwala uczestnikom kursu nabyć praktyczne umiejętności pracy z programem MS Project.

 

Ramowy program kursu:

 • podstawowe plansze aplikacji, wyświetlanie informacji o projekcie,
 • wprowadzanie danych do tabeli zadań, określanie czasów trwania,
 • czas wyprzedzenia, opóźnienia,
 • zależności pomiędzy zadaniami,
 • metoda ścieżki krytycznej,
 • harmonogram Gantt'a,
 • tworzenie kalendarza bazowego projektu i kalendarzy zasobów i zadań,
 • definiowanie zasobów i przypisywanie ich do zadań,
 • rozwiązywanie przeciążeń (konfliktów przypisania zasobów),
 • priorytety zadań,
 • ograniczenia dla zadań,
 • edycja zawartości komórek, formatowanie,
 • edycja i formatowanie harmonogramu Gantt'a,
 • drukowanie projektu,
 • lista zasobów, omówienie opcji przypisywania zasobów do zadań,
 • profilowanie wykorzystywania zasobów,
 • wprowadzanie stawek dla różnych zadań i w zależności od daty,
 • przypisywanie pracy w nadgodzinach,
 • wprowadzenie zadań rekurencyjnych,
 • przegląd podstawowych widoków aplikacji, modyfikowanie ich do własnych potrzeb, tworzenie nowych,
 • śledzenie i kontrola realizacji projektu,
 • zapisywanie planów przejściowych (Interim plan),
 • analiza finansowa projektu,
 • filtrowanie i sortowanie projektu, tworzenie własnych filtrów,
 • tabele i raporty, modyfikacja istniejących, tworzenie nowych,
 • wprowadzanie danych do projektu poprzez formularze,
 • optymalizacja czasu trwania zadań metodą PERT,
 • konsolidowanie projektów, praca z wieloma projektami, zasoby w projekcie złożonym,
 • współpraca programu z innymi aplikacjami,
 • dostosowanie programu do własnych potrzeb,
 • praktyczne wykorzystanie poznanych funkcji i możliwości programu do tworzenia różnego typu projektów.