Centrum Edukacji Komputerowej


Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy tworzenia baz danych w programie MS Access i chciałyby ten proces usprawnić, wykorzystując zaawansowane możliwości programu. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę praktyczną w zakresie wykorzystania zaawansowanych narzędzi i profesjonalnych mechanizmów, niedostępnych przy pomocy kreatorów (m.in. język makrodefinicji Visual Basic). Ukończenie szkolenia pozwoli na tworzenie nie tylko profesjonalnych baz danych, ale i atrakcyjnie graficznych aplikacji bazodanowych.